Beskrivelse af ejendommen Højsædegård

Nr. Vedby, Falster

 

Historie

Fra en bog om Stubbekøbing Herred fra starten af 1900 tallet og viden fra tidligere ejere kan følgende berettes :

Højsæde, Nr, Vedby sogn. Postforbindelse og station: Nr. Alslev, hvortil ca 4 km. Tlf 42 over Orehoved central. Gården ligger ca 19 km fra Stubbekøbing. Gården er opført i 1864 af Henrik Rasmussen og Signe Jensen, idet den er opført som afløser for en tidligere ejendom, der lå nordligere på ejendommens jorder. På den vestlige galv på hovedbygningen står stadig HRS og SJS samt 1867. Skulle have været 1864, men skyldes en "læsefejl" ved seneste udvendige behandling.

Gården blev i januar 1890 overtaget af Rasmus West og Anna Kirstine Henriksen, som blev født på ejendommen 16. juni 1863. Rasmus blev født i Nr. Kirkeby 13. november 1856. I deres tid var der 25 malkekøer, 11 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre af rød dansk race og 4 heste. Et år solgtes der ca 75 fedesvin.

14 januar 1932 skødes ejendommen af Rasmus West til Harald Larsen og hustru Sigrid Larsen. Sigrid er opvokset på ejendommen.

Datteren Bente og svigersønnen Børge Jensen overtog 9 maj 1985 ejendommen og drev jorden sammen med deres ejendom Baunehøj i Vålse. Stuehuset blev lejet ud og avlsbygningerne blev stort set ikke benyttet.

De nuværende ejere købte bygningerne samt ca 1 ha jord af Børge Jensen og Bente Anna West Jensen 1 september 1996. Bente er født på ejendommen og er dermed den sidste West i kæden. Stuehuset fik allerede samme år vinduer med sprodser igen og har indvendigt gennemgået en nænsom istandsættelse. I avlsbygningerne er bl. a. indrettet et værksted for kunsthåndværk i den gamle hestestald, og laden og en stald er indrettet til veteranbilhobby.

Højsæde, som i sin tid hørte under det falsterske krongods, overtoges 1826 af Niels Olsen Lollike, som i 1851 solgte den til Henrik Rasmussen, der så 1890 skødede den til sin svigersøn.

Gården ligger SØ for Nr. Vedby omgivet af sine nu frasolgte noget kuperede jorder. Fra højdepunkter i markere er der smuk udsigt over Vålse Vig, Guldborgsund og Storstrømmen. De oprindelige bygninger, hvoraf kun stuehuset er tilbage, er opført i 1864. Stuehuset havde allerede i starten af 1900-tallet sit nuværende glaserede tegltag. Avlsbygningerne var oprindeligt af bindingsværk med stråtag. Oprindeligt var der endda et møddingshus ligeledes med stråtag i stedet for en åben mødding!